Spolupráce s kraji, destinacemi a státními institucemi

Správa velkého množství dat

Správa velkého objemu dat, zejména v cestovním ruchu, představuje nesnadný úkol. Pokud konsolidujete (shromažďujete) a spravujete data v oblasti cestovního ruchu, určitě spolupracujete s mnoha partnery, kteří vám data předávají. Čím více takových subjektů, systémů a portálů máte, tím více obtíží musíte pravděpodobně řešit.

Pokud od partnerů stahujete data automatizovaně skrze xml, asi narážíte na problémy se standardizací. Služby mají nejen různou strukturu dat, ale i obsah. Mohou se rozcházet v řadě věcí, obvykle to však bývá v typech záznamů, lokalizaci nebo názvosloví. To přináší například problém s duplicitami. Také se může stát, že data, která předáváte třetím stranám, obsahují chyby nebo jsou nekonzistentní.

Pokud nemáte automatizované předávání dat a partneři musí data do vaší databáze zadávat ručně, kumuluje to problémy s množstvím a kvalitou dat. informace se k vám nedostávají všechny, případně může být jejich kvalita různá. S daty, která nejsou standardizována se také hůř pracuje. Vyhodnocování a měření je hůře proveditelné a zbytečně pracné.

Vytvořili jsme službu, která vám nabídne řešení. Jsme schopni konsolidovat (agregovat) a standardizovat velké množství dat. Vytvoříme pro vás datovou konzervu, kterou můžete plnit z vícero zdrojů. Data pak můžete spravovat v přehledném rozhraní a předávat je dál podle vašeho uvážení. Vsekolem.cz obsahuje mechanismy a logiku, které standardizují data hned na vstupu, resp. na počátku celého procesu.

 

Co představuje naše služba

Naše služba je navržena tak, aby zákazníkovi zjednodušila práci, šetřila čas a přinesla jasnou finanční koncepci. Jedná se o tzv. outsourcing technologií a služeb (vše v jednom a za jasných podmínek). Zákazník neplatí za věci, které nevyužívá. Pronajímá si technologii a balík služeb dle svých potřeb. Cena je nastavena a zákazník ví, za co platí. My jsme zodpovědní za funkčnost a nastavení prostředí, zákazník se může věnovat důležitějším aktivitám.

Před spuštěním služby proběhnou úvodní schůzky, kde do detailu probereme nastavení prostředí a domluvíme se na případném doladění funkčností a chování prostředí. Nastavení systému si oboustranně se zákazníkem odsouhlasíme. Jak finální testy, tak školení pracovníků (jak pracovat s prostředím), proběhnou před samotným spuštěním služby.

 

Pracujeme s daty

Náš zákazník ze svých stávajících služeb automatizovaně konsoliduje (shromažďuje) data ve vsekolem.cz. Stejným způsobem může přebírat data z portálů a stránek svých partnerů a nezávislých služeb. Služba vsekolem.cz je nastavena tak, že získaná data standardizuje v maximální míře již na vstupu.

Samozřejmostí je také automatizované předávání dat ze služby vsekolem.cz na jiné (cizí) portály a služby, čímž se zvětšuje dosah propagace dat. Automatizovaná rozhraní jsou konfigurovatelná dle situace a potřeb zákazníka.

Obě cesty (data ven i dovnitř) neznamenají pro zákazníka žádné vícepráce, jsou zcela automatizované. Jejich přínos je však velký, představují nemalé úspory jak na straně financí, tak na straně vynaložené práce (pracovník nemusí zadávat data na jiné portály ručně, převedou se „automaticky“).

 

Prostředí pro správu dat

Projekt vsekolem.cz poskytuje moderní a přehledné uživatelské rozhraní. Sdílené prostředí pro jednoho nebo více přistupujících osob od jednoho zákazníka, poskytuje komfortní prostředky ke správě dat. Zákazník má přístupy do svého vsekolem.cz pod kontrolou. Mimo své pracovníky také spravuje přístupy pro své partnery. Každý pracovník může z pohodlí svého účtu spravovat data na jednom místě a není ničím omezován.

Zákazníkovi jsou k dispozici naše video nápovědy, případně naše zákaznická linka. My zodpovídáme za chod samotného prostředí, které je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka. Jak naše prostředí funguje a jak se s ním pracuje lze vyzkoušet v demu, které je dostupné na vsekolem.cz (klikněte zde).

Infopanel

Náš zákazník má k dispozici prostředky určené pro propagaci. Součástí provozované služby je tzv. infopanel.

Decentralizovanou formou zobrazování dat zákazníků je rolující infopanel. Jeho hlavní výhodou jsou malé rozměry, přehlednost a jednoduchost. Panel je určen k umístění na tzv. home page nebo na stránky, kde není moc místa a zákazník si přesto přeje informovat návštěvníky svých stránek o tom, co se v okolí děje. Panel zobrazuje dění a zajímavosti z okolí v okruhu do 20 - 30 km v místě kde je alokován.

Infopanel může zákazník vložit na více svých nebo partnerských stránek a tím portály a služby mezi sebou propojit.

Kalendář akcí

Pokročilejší a přehlednější formou decentralizované propagace zákaznických dat je tzv. kalendář akcí. Ten lze vložit na jakékoliv stránky v souladu s jejich grafikou. Návštěvník si nastaví kritéria vyhledávání a panel mu zobrazí seznam záznamů z okruhu do 20 – 30 km. Jedná se o bezúdržbovou technologii, šablona kalendáře se na stránky vloží jen jednou a od zákazníka již nejsou vyžadovány žádné další vícepráce.

Kalendáře akcí může zákazník vložit na více svých nebo partnerských stránek a tím portály a služby mezi sebou propojit.

Data se zobrazují v mobilní aplikaci Gouven

Data našich zákazníků se zobrazují v mobilní aplikaci Gouven. Moderní design, všestranné využití a pro-uživatelské zaměření tvoří jádro prezentace dat služby vsekolem.cz. Základ toho co Gouven zobrazuje je tvořen zákaznickými daty.

Uživatel naší mobilní aplikace má vždy po ruce seznam všeho zajímavého v okolí. Pokud ho něco v seznamu zaujme, nechá se aplikací nanavigovat přímo na místo. Zajímavostí aplikace je tzv. rozšířena realita, kdy mobil pustí zadní kameru a v reálu zobrazuje piny (záznamy) v okolí uživatele. Ten se s mobilem otočí kolem dokola a přesně ví, co a kde se kolem něj nachází.

Data se zobrazují na celorepublikovém portále planujvylety.cz

Data našich zákazníků zveřejňujeme na B2C portále planujvylety.cz. Jedná se o komfortní webovou aplikaci, jejíž úkolem je jasně a přehledně informovat uživatele o aktivitách a zajímavostech v okolí a to kdekoliv v rámci ČR. Uživatel si také může, dřív než vyrazí na „své toulky“, jednoduše naplánovat celý výlet nebo dovolenou dopředu. Dle svých vlastních kritérií si připraví pobyt tak, aby splnil jeho očekávání.

Vyhodnocování a statistiky

Každý zákazník určitě ocení přehledy dat. Naše služba poskytne zákazníkovi podrobné statistiky (tzv. na jedno kliknutí). Zákazník vidí průběžný i historický zájem o jeho data, včetně intenzity jejich využití. To se určitě hodí pro zdůvodnění vynaložených nákladů (nejenom svému vedení). Lze také individuálně vytvořit statistiky dle kritérií zadaných zákazníkem. Příklad vyhodnocování dat naleznete v našem demu (klikněte zde a potom si vyberte položku Vaše statistiky).

Souhrnné využití technologií infopanelu, kalendáře akcí i rozhraní pro stahování a předávání dat včetně mobilní aplikace Gouven a portál planujvylety.cz přináší pro zákazníka velké výhody. Jedná se o balík služeb, který uživateli dovoluje pracovat s daty uceleně, mít je pod kontrolou a vyhodnocovat statistiky využitelnosti služeb (a to i třetích stran) na jednom místě.

Výhody, které služba přináší zákazníkovi

  • Zákazník získá silného technologického partnera.
  • Zákazník využívá novodobé a moderní technologie.
  • Své propagace zákazník řídí z jednoho místa.
  • Zákazník konsoliduje a řídí své náklady.
  • Zákazník získá informace / statistiky i o službách třetích stran, kterým poskytuje data.
  • Zákazníkovi šetříme náklady tím, že data aktivně propagujeme na B2C službách planujvylety.cz a gounven.com (E2E služba).
  • Zákazníkovi šetříme náklady tím, že zobrazujeme jeho data v síti decentralizovaných infopanelů a kalendářů akcí.
  • Investujeme do marketingu našich služeb a tím zvyšujeme viditelnost zákaznických akcí a událostí.
  • Data jsou konsolidována na jenom místě. Mají stejný tvar a strukturu. Zákazník nemusí vynakládat vícepráce a finance na úpravu dat.

Příklady nastavení naší služby

Popis služby Partnerská služba Startovací služba ** Standardní služba Rozšířená služba Top služba
Přístup do rozhraní pro ruční vkládání záznamů - základní funkce Ano --- --- --- ---
Přístup do rozhraní pro ruční vkládání záznamů - rozšířené funkce Ne Ano Ano Ano Ano
Multiuživatelské rozhraní pod správou zákazníka Ne Ano Ano Ano Ano
Počet přistupujících uživatelů Ne 1x 3x 10x Neomezeně
Přístup pro partnery zákazníka do uživatelského rozhraní Ne Ne Ne Ano Ano
Přístup do přehledů, reportů využití dat zákazníka Ne Ne Ano Ano Ano
Automatizované stahování záznamů do vsekolem (xml feed) 1x 2x 4x 7x 12x
Automatizované předávání záznamů z vsekolem na externí služby (xml feed) Ne 2x 4x 7x 12x
Konsolidace a standardizace záznamů ve vsekolem Ano Ano Ano Ano Ano
Zobrazování záznamů ve službě planujvylety.cz Ano Ano Ano Ano Ano
Vyhledávací služby planujvylety.cz Ano Ano Ano Ano Ano
Mobilní aplikace Gouven Ano Ano Ano Ano Ano
Vyhledávací služby Gouven Ano Ano Ano Ano Ano
Služby virtuálního infopanelu Ne Ano 2x 4x 6x
Služby virtuálního kalendáře akcí Ne Ano 2x 4x 6x
PR článek navázaný na záznam Ne Ne Ne 1x 3x
Topování záznamů Ne Základní Základní Základní Základní

Cena služby Zdarma Naše služba je modulární a je nastavena individuálně dle přání a potřeb zákazníka. Cenu nastavujeme na základě osobní schůzky. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

* Další rok automaticky sleva 10% z ceny vybrané služby (mimo startovací službu)
** Startovací služba je maximálně na první rok spolupráce, lze domluvit i kratší přechodné období. Startovací služba není rozšiřitelná.

Naše služba pokrývá celou ČR

Počet informací v naší službě neustále roste

Přidejte se i vy k našim spokojeným zákazníkům.