Spolupráce s městy a informačními centry

Služba vsekolem.cz

Záměrem subjektů, které vytvářejí pro veřejnost nabídku akcí nebo událostí, je oslovit co nejširší okruh konzumentů finální služby a najít tu správnou cílovou skupinu. Subjekty tak činí ze dvou důvodů. Podporují místní cestovní ruch, tedy starají se o to, aby do vybrané lokality přilákaly co nejvíce osob (turistů), protože příjmy z cestovního ruchu tvoří významnou část celkových příjmů regionu. A druhým, neméně důležitým důvodem, je poskytnout místnímu obyvatelstvu možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití.

Bohužel subjekty mnohdy pracují s nedostatečnými prostředky, využívají zastaralé postupy a potýkají se s technologiemi, které neodpovídají požadavkům dnešní doby. Komplikace pro ně znamenají i změny zvyklostí, obměny moderních trendů ale také úpravy legislativních norem a plnění nových nařízení jako je GDPR a podobně. Lze říct, že dnešní doba je v práci s informacemi zlomová a pojmout všechny trendy a pravidla není jednoduché.

Co představuje naše služba

Naše služba je navržena tak, aby zákazníkovi zjednodušila práci, šetřila čas a přinesla jasnou finanční koncepci. Jedná se o tzv. outsourcing technologii a služeb (vše v jednom a za jasných podmínek). Zákazník neplatí za věci, které nevyužívá. Pronajímá si technologii a balík služeb dle svých potřeb. Cena je nastavena a zákazník ví, za co platí. My jsme zodpovědní za funkčnost a nastavení prostředí, zákazník se může věnovat svým aktivitám.

Před spuštěním služby proběhnou úvodní schůzky, kde do detailu probereme nastavení prostředí a domluvíme se na případném doladění funkčností a chování prostředí. Nastavení systému si oboustranně se zákazníkem odsouhlasíme. Jak finální testy, tak školení pracovníků (jak pracovat s prostředím), proběhnou před samotným spuštěním služby.

Prostředí pro správu dat

Projekt vsekolem.cz poskytuje moderní a jednoduché uživatelské rozhraní. Sdílené prostředí pro jednoho nebo více přistupujících osob od jednoho zákazníka, poskytuje komfortní prostředky ke správě dat (vytváření záznamů, úprava existujících záznamů, správa fotografií apod.). Každý pracovník může z pohodlí svého účtu spravovat data na jednom místě a není ničím omezován.

Zákazníkovi jsou k dispozici naše video nápovědy, případně naše zákaznická linka. My zodpovídáme za chod samotného prostředí, které je možné částečně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Jak naše prostředí funguje a jak se s ním pracuje lze vyzkoušet v demu, které je dostupné na vsekolem.cz (klikněte zde).

Předávání dat do jiných služeb a třetím stranám

Pokud již v současné době zákazník provozuje nějaké portály, na kterých spravuje data, můžeme je zcela automatizovaně stahovat do vsekolem.cz a zde je konsolidovat (shromažďovat a standardizovat).

Samozřejmostí je také automatizované předávání dat ze služby vsekolem.cz na jiné (cizí) portály a služby, čímž se zvětšuje dosah propagace dat od zákazníka.

Automatizovaná rozhraní jsou konfigurovatelná dle situace a potřeb zákazníka.

Obě cesty (data ven i dovnitř) neznamenají pro zákazníka žádné vícepráce, jsou zcela automatizované. Jejich přínos je však velký, představují nemalé úspory jak na straně financí, tak na straně vynaložené práce (pracovník nemusí zadávat data na jiné portály ručně, převedou se „automaticky“).

Rozhraní pro poskytnutí dat

Zákazník má k dispozici zabezpečené rozhraní pro poskytování dat. Pokud nechce z nějakého důvodu dělat žádné změny v grafice svých stránek a vkládat do stránek šablony našich objektů typu infopanel nebo kalendář akcí, může využít rozhraní pro on-line poskytování dat. Správce stránek nastaví stávající grafické predispozice stránek na nový zdroj dat a data v reálné čase zobrazuje. Toto řešení přináší nemalé finanční úspory.

Infopanel

Tzv. decentralizovanou formou zobrazování dat zákazníků je rolující infopanel. Jeho hlavní výhodou jsou malé rozměry, přehlednost a jednoduchost. Panel je určen k umístění na tzv. home page nebo na stránky, kde není moc místa a zákazník si přesto přeje informovat návštěvníky svých stránek o tom, co se v okolí děje. Panel zobrazuje dění a zajímavosti z okolí do 20 - 30 km v místě kde je alokován.

Infopanel může zákazník vložit na více svých nebo partnerských stránek a tím portály a služby mezi sebou propojit.

Panel je bezúdržbový, zákazník se o něj nemusí starat. O chod panelu i o data, která zobrazuje, se staráme my.

Zadejte název obce nebo města a infopanel vpravo načte záznamy z okolí:

Kalendář akcí

Pokročilejší a přehlednější formou decentralizované propagace zákaznických dat je tzv. kalendář akcí. Ten lze vložit na jakékoliv stránky v souladu s jejich grafikou. Návštěvník si nastaví kritéria vyhledávání a panel mu zobrazí seznam záznamů z okruhu do 20 – 30km. Jedná se o bezúdržbovou technologii, šablona kalendáře se na stránky vloží jen jednou a již od zákazníka nevyžaduje žádné vícepráce.

Kalendáře akcí může zákazník vložit na více svých nebo partnerských stránek a tím portály a služby mezi sebou propojit.

Kalendář akcí je bezúdržbový, zákazník se o něj nemusí starat. O chod i o data, která zobrazuje, se staráme my.
Data se zobrazují v mobilní aplikaci Gouven

Data našich zákazníků se zobrazují v mobilní aplikaci Gouven. Moderní design, všestranné využití a pro-uživatelské zaměření tvoří jádro prezentace dat služby vsekolem.cz. Základ toho co Gouven zobrazuje je tvořen zákaznickými daty.

Uživatel naší mobilní aplikace má vždy po ruce seznam všeho zajímavého v okolí. Pokud ho něco v seznamu zaujme, nechá se aplikací nanavigovat přímo na místo. Zajímavostí aplikace je tzv. rozšířena realita, kdy mobil pustí zadní kameru a v reálu zobrazuje piny (záznamy) v okolí uživatele. Ten se s mobilem otočí kolem dokola a přesně ví, co se kolem něj nachází a kde.
Data se zobrazují na celorepublikovém portále planujvylety.cz

Data našich zákazníků zveřejňujeme na B2C portále planujvylety.cz. Služba planujvylety.cz je komfortní webová aplikace. Jejím úkolem je jasně a přehledně informovat uživatele o aktivitách a zajímavostech v okolí a to kdekoliv v rámci ČR. Nebo si uživatel může, dřív než vyrazí na „své toulky“, dle svých preferencí naplánovat celý výlet nebo dovolenou. Již dopředu ví, co bude na místě podnikat.
Vyhodnocování a statistiky

Každý zákazník určitě ocení přehledy dat. Naše služba poskytne zákazníkovi podrobné statistiky (tzv. na jedno kliknutí). Zákazník vidí průběžný i historický zájem o jeho data, a jaké je (bylo) jejich využití. To se určitě hodí pro zdůvodnění vynaložených nákladů (nejenom svému vedení). Lze také individuálně vytvořit statistiky dle kritérií zadaných zákazníkem. Příklad vyhodnocování dat naleznete v našem demu (klikněte zde a potom si vyberte položku Vaše statistiky).

Souhrnné využití technologií infopanelu, kalendáře akcí i rozhraní pro stahování a předávání dat včetně mobilní aplikace Gouven a portál planujvylety.cz přináší pro zákazníka velké výhody. Jedná se o balík služeb, který zákazníkovi dovoluje pracovat s daty uceleně, mít je pod kontrolou a vyhodnocovat statistiky využitelnosti služeb (a to i třetích stran) na jednom místě.
Zmapujeme katastr zákazníka

Součásti služby je kompletní zmapování katastru zákazníka a průběžné doplňovaní a úprava dat. Vytvoříme mapu historicky, sociálně, turisticky i jinak zajímavých objektů i subjektů a zaneseme je do mapového podkladu. Součástí je příprava textových popisů, navázaní fotografií a zanesení přesných GPS. Celý proces samozřejmě podléhá schválení zákazníkem.

Data patří zákazníkovi. Dle svých potřeb je může využít i v jiných službách.
Výhody, které služba přináší zákazníkovi

 • Cena je nastavena a zákazník ví, za co platí.
 • Zákazník si pronajímá technologii a balík služeb dle svých potřeb.
 • Zákazník získá silného technologického partnera.
 • Zákazník využívá novodobé a moderní technologie.
 • Své propagace zákazník řídí z jednoho místa.
 • Zákazník konsoliduje a řídí své náklady.
 • Zákazník získá informace / statistiky i o službách třetích stran, kterým poskytuje data.
 • Zákazníkovi šetříme náklady tím, že data aktivně propagujeme na B2C službách planujvylety.cz a gounven.com (E2E služba).
 • Zákazníkovi šetříme náklady tím, že zobrazuje svá data v síti decentralizovaných infopanelů a kalendářů akcí.
 • Investujeme do marketingu našich služeb a tím zvyšujeme dostupnost zákaznických akcí a událostí.
 • Data jsou konsolidována na jenom místě. Mají stejný tvar a strukturu. Zákazník nemusí vynakládat vícepráce a finance na úpravu dat.

Příklady nastavení naší služby

Popis služby Partnerská služba Startovací služba ** Standardní služba Rozšířená služba Top služba
Přístup do rozhraní pro ruční vkládání záznamů - základní funkce Ano --- --- --- ---
Přístup do rozhraní pro ruční vkládání záznamů - rozšířené funkce Ne Ano Ano Ano Ano
Multiuživatelské rozhraní pod správou zákazníka Ne Ne Ne Ano Ano
Počet přistupujících uživatelů Ne 1x 3x 6x 10x
Přístup do přehledů, reportů využití dat zákazníka Ne Ne Ano Ano Ano
Automatizované stahování záznamů do vsekolem (xml feed) 1x 1x 2x 4x 7x
Automatizované předávání záznamů z vsekolem na externí služby (xml feed) Ne 1x 2x 4x 7x
Konsolidace a standardizace záznamů ve vsekolem Ano Ano Ano Ano Ano
Zobrazování záznamů ve službě planujvylety.cz Ano Ano Ano Ano Ano
Vyhledávací služby planujvylety.cz Ano Ano Ano Ano Ano
Mobilní aplikace Gouven Ano Ano Ano Ano Ano
Vyhledávací služby Gouven Ano Ano Ano Ano Ano
Služby virtuálního infopanelu Ne 1x 2x 4x 6x
Služby virtuálního kalendáře akcí Ne 1x 2x 4x 6x
PR článek navázaný na záznam Ne Ne Ne 1x 2x
Topování záznamů Ne Základní Základní Základní Základní
Individuální prioritizace záznamů Ne Ne 1x 2x 4x
Cena služby Zdarma Naše služba je modulární a je nastavena individuálně dle přání a potřeb zákazníka. Cenu nastavujeme na základě osobní schůzky. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

* Další rok automaticky sleva 10% z ceny vybrané služby (mimo startovací službu)
** Startovací služba je maximálně na první rok spolupráce, lze domluvit i kratší přechodné období

Naše služba pokrývá celou ČR

Počet informací v naší službě neustále roste

Přidejte se i vy k našim spokojeným zákazníkům.

Partneři naší služby