O službě

Jaká jsou největší úskalí práce s informacemi?

Naším potencionálním zákazníkem jsou všechny subjekty, které se podílejí na propagaci v oblasti cestovního ruchu (turismu) a vytvářejí výstupy přínosné pro kvalitu veřejného soužití. To znamená, že připravují nabídku akcí, událostí a dalších volnočasových aktivit nebo šíří zajímavé a pozitivní informace.

Subjekty, které pracují s informacemi výše zmíněným způsobem, jsou zejména obce, města případně informační centra, mikroregiony a masky, větší instituce typu kraje, destinační managementy, případně státní instituce a samozřejmě podnikatelé v cestovním ruchu.

Záměrem subjektů, které vytvářejí pro veřejnost nabídku akcí nebo událostí, je oslovit co nejširší okruh konzumentů finální služby a najít tu správnou cílovou skupinu. Subjekty tak činí ze dvou důvodů. Podporují místní cestovní ruch, tedy starají se o to, aby do vybrané lokality přilákaly co nejvíce osob (turistů), protože příjmy z cestovního ruchu tvoří významnou část celkových příjmů regionu. A druhým, neméně důležitým důvodem, je poskytnout místnímu obyvatelstvu možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití.

Bohužel, přestože je cestovní ruch jeden ze základních pilířů národního hospodářství, nevěnujeme mu v Česku dostatečnou pozornost. Subjekty mnohdy pracují s nedostatečnými prostředky, využívají zastaralé postupy a potýkají se s technologiemi, které neodpovídají požadavkům dnešní doby. Komplikace pro ně znamenají i změny zvyklostí, obměny moderních trendů, ale také úpravy legislativních norem a plnění nových nařízení jako je GDPR a podobně. Lze říci, že dnešní doba je v práci s informacemi zlomová a pojmout všechny trendy a pravidla není vůbec jednoduché.

Pracovníci a zaměstnanci subjektu působícího v cestovním ruchu se musí vypořádat s celou řadou těžkých úkolů, které přicházejí průběžně jeden za druhým. Vše uhlídat je složité i pro větší organizace.

Díky tomu subjekty nepracují s daty zcela správně a výstup jejich práce se dostává k potencionálnímu uživateli služeb omezeně a bez zacílení. V praxi to bohužel znamená, že nevyužijí dostatečně svůj potenciál a jejich přínos se omezí na pouhou manuální tvorbu dat.

Službu provozujeme pro malé, střední i velké zákazníky. Naše služba je navržena tak, aby zákazníkovi šetřila čas a přinesla mu finanční úspory. Jedná se o tzv. outsourcing technologií a služeb (vše v jednom a za jasných podmínek). Zákazník neplatí za věci, které nevyužívá. Platí pouze za pronájem technologie a balíku služeb, které využije. Tomu také odpovídá „ohodnocení“ služby. Cena je daná a zákazník ví, za co platí. My jsme zodpovědní za funkčnost a nastavení prostředí, zákazník se může věnovat svým aktivitám.

V rámci zaplacené služby poskytneme zákazníkovi prostředí, které má plně pod svou kontrolou. Případnou podporu nabízíme na požádání. Před spuštěním služby proběhnou úvodní schůzky, kde do detailu probereme nastavení prostředí a domluvíme se na případném doladění funkčností a chování prostředí. Nastavení systému si oboustranně se zákazníkem odsouhlasíme. Jak finální testy, tak školení pracovníků (jak pracovat s prostředím), proběhnou před samotným spuštěním služby.

Velmi důležitou etapou počáteční fáze je příprava prostředí pro standardizaci dat. Provozujeme prostředí, ve kterém se všechna data automatizovaně nebo ručně konsolidují do jednotné podoby (standardu). To znamená, že náš zákazník nemá problém pracovat s daty, předávat je dál a šířit je dle potřeby do dalších portálů. Také je může jednoduše vyhodnocovat a vytvářet statistiky (díky jednotné struktuře dokáže data porovnávat).

Naše služba je tzv. E2E, tedy pokrýváme stranu nabídky (stranu těch co data vytvářejí – B2B), a také provozujeme služby na straně poptávky (tedy našimi zákazníky jsou i ti, co informace využívají – B2C).

Jaké další technologie poskytuje naše služba zákazníkům?

Projekt vsekolem.cz poskytuje pro B2B zákazníky moderní a jednoduché uživatelské rozhraní. Sdílené prostředí pro jednoho nebo více přistupujících osob od jednoho zákazníka, poskytuje komfortní prostředky ke správě dat (vytváření záznamů, úprava existujících záznamů, správa fotografií apod.). Každý pracovník může z pohodlí svého účtu spravovat data na jednom místě a není ničím omezován.

Každý zákazník určitě ocení přehled dat. Naše služba poskytuje zákazníkovi podrobné statistiky (tzv. na jedno kliknutí). Zákazník vidí průběžný i historický vývoj zájmu o jeho data, včetně jejich využití. To se určitě hodí pro zdůvodnění vynaložených nákladů (nejenom svému vedení). Lze také individuálně vytvořit statistiky dle kritérií zadaných zákazníkem.

Pokud již v současné době zákazník provozuje nějaké portály, na kterých spravuje data, můžeme je zcela automaticky stahovat do vsekolem.cz a zde je konsolidovat (shromažďovat a standardizovat). Samozřejmostí je také automatizované předávání dat ze služby vsekolem.cz na jiné (cizí) portály a služby. Automatizovaná rozhraní jsou konfigurovatelná dle situace a potřeb zákazníka. Obě cesty (data ven i dovnitř) neznamenají pro zákazníka žádné vícepráce, jsou zcela automatické. Jejich přínos je však velký, představují nemalé úspory jak na straně financí, tak na straně vynaložené práce (pracovník nemusí zadávat data na jiné portály ručně, převedou se automaticky).

Naši zákazníci mohou na své stránky (nebo na vícero stránek a portálů) vložit náš specializovaný panel, který hromadně zobrazuje seznam událostí a zajímavostí podle zvolených kritérií. Tento panel je spíš znám pod názvem „kalendář akcí“. Návštěvník si nastavuje kritéria vyhledávání a toto inteligentní rozhraní zobrazuje akce, události a zajímavosti z okruhu do 20 – 30 km v okolí. Není důležité, kdo zákazníkovi vytvořil stránky nebo jakou technologii stránky využívají. Jednoduše se na stránky jednou vloží naše předpřipravená šablona a to je vše. Panel je graficky i funkčně upravitelný a proto nijak nenaruší vzhled stránek. Návštěvníci se mohou probírat ve velkém množství nabízených zajímavostí z okolí. Vše je napojeno na naši infrastrukturu, takže na zákazníka provoz neklade žádné zvýšené nároky. Provoz v tomto „kalendáři akcí“ zákazník samozřejmě vidí ve svých statistikách.

Obdobou kalendáře akcí je inteligentní rolující panel, známý pod názvem infopanel. Zákazník ho může použít tam, kde je nedostatek místa na stránce nebo na upoutání pozornosti. Hodí se například na tzv. home page stránek zákazníka. Infopanel je graficky i prostorově upravitelný tak, aby se zcela přizpůsobil stránkám zákazníka a zobrazoval informace z okolí (v okruhu do 20 – 30 km). Opět, vše je napojeno na naši infrastrukturu, takže provoz na zákazníka neklade žádné zvýšené nároky.

Pokud zákazník nechce nic měnit na svých stránkách a přesto chce využívat data z naší služby, může tak učinit skrze standardizované rozhraní. Na principu standardizovaných dotazů, získává data, která potom dle svého uvážení zobrazuje na svých stránkách.

Data vložená do služby vsekolem.cz má ve správě zákazník. My poskytujeme službu v nejlepší možné kvalitě. Zákazník rozhoduje, jak naloží s daty, kde je bude zobrazovat, komu je poskytne apod. Naším zájmem je co nejvíce zjednodušit zákazníkovi jeho práci a úsilí, snížit mu náklady a být mu oporou v jeho podnikání.

Jak se pracuje s naším uživatelským rozhraním? Jednoduše, vše si můžete vyzkoušet v našem demu.

Zadejte název obce nebo města a infopanel načte záznamy z okolí:

Jak pro zákazníka zvětšujeme plochu propagace?

Projekt vsekolem.cz nabízí možnosti, jak data našich zákazníků (bez dalších finančních nákladů a vynaloženého úsilí ze strany zákazníka) poskytnout koncovému návštěvníkovi. Tedy tomu, kdo se zajímá o akce, události, aktivity, ale také o zajímavosti na území ČR.

Následující produkty nabízíme v rámci projektu „Jak podnikat v cestovním ruchu lépe a jednodušeji.“ Jedná se o produkty, které jsme vyvinuli a provozujeme je. Staráme se o marketing a osvětu a samozřejmě komunikujeme s koncovým uživatelem ve snaze neustále naše produkty zdokonalovat. Nejedná se o produkt třetích stran.

Služba planujvylety.cz

Data našich zákazníků zveřejňujeme na B2C portále planujvylety.cz. Služba planujvylety.cz je komfortní webová aplikace. Jejím úkolem je jasně a přehledně informovat uživatele o dění, aktivitách a zajímavostech v okolí a to kdekoliv v rámci ČR. Uživatel si může, dříve než vyrazí na „své toulky“, zjistit co se kde děje a svůj čas si naplánovat dopředu.

Mobilní aplikace Gouven

Data našich zákazníků se zobrazují v mobilní aplikaci Gouven.com. Naše mobilní aplikace se odlišuje od konvenčních mobilních aplikací. Její moderní design, všestranné využití a pro-uživatelské zaměření tvoří jádro propagace zákaznických dat. Mobil zná preference uživatele a promyšleně s nimi pracuje.

Uživatel naší mobilní aplikace má vždy po ruce seznam všeho zajímavého v okolí. Databázi plníme nejen vlastními daty, ale i informacemi od partnerů a zákazníků. Pokud něco uživatele v seznamu zaujme, nechá se aplikací nanavigovat přímo na místo. Zajímavostí aplikace je tzv. rozšířena realita, kdy mobil pustí zadní kameru a v reálu zobrazuje piny (záznamy) v okolí uživatele. Ten se s mobilem otočí kolem dokola a přesně ví, co a kde se kolem něj nachází.

Infopanel

Tzv. decentralizovanou formou zobrazování dat zákazníků je rolující infopanel. Jeho hlavním přínosem jsou malé rozměry, přehlednost a jednoduchost. Panel je určen k umístění na tzv. home page nebo na stránky, kde není moc místa a zákazník si přesto přeje informovat návštěvníky svých stránek o tom, co se v okolí děje. Panel zobrazuje akce a zajímavosti v okolí do 20 - 30 km v místě kde je alokován. Sousedící obce, města ale i jiné subjekty si touto formou mohou zobrazovat akce ve svém okolí – tedy sdílejí mezi sebou informace.

Kalendář akcí

Pokročilejší a přehlednější formou decentralizované propagace zákaznických dat je tzv. kalendář akcí. Tento panel lze vložit na jakékoliv stránky a jeho vzhled přizpůsobit požadované grafice. Návštěvník stránek si nastaví své preference a panel mu zobrazí aktuální seznam záznamů z okruhu do 20 – 30 km. Jedná se o bezúdržbovou technologii, šablona kalendáře se na stránky vloží jen jednou a již od zákazníka nevyžaduje žádné vícepráce. Sousedící obce, města ale i jiné subjekty si touto formou mohou zobrazovat akce ve svém okolí – tedy sdílejí mezi sebou informace.

Chováme se pro-zákaznicky a nic neskrýváme

V první řadě nám jde o spokojenost našich zákazníků. Náš přístup je individuální. Každý klient má telefonický i mailový kontakt na naši zákaznickou linku, kde mu rádi zodpovíme dotazy a pomůžeme mu s jeho problémem.

Náš zákazník ví, co od naší služby může očekávat a co mu dodáváme. Jasně a přehledně popisujeme jednotlivé části našich služeb a produktů. Nic netajíme.

Je pro nás důležité, aby byl zákazník schopen měřit svou práci a naší službu. Každý subjekt, který se rozhodne stát naším klientem, dostane přístup do statistik, kde uvidí detaily.

Ceník je volně přístupný na stránkách vsekolem.cz. Pokud požadavky zákazníka neodpovídají struktuře našeho ceníku, lze uplatnit individuální přístup.